เทคโนโลยีวันนี้ก้าวกระโดดจนผู้ใช้เทคโนโลยีเองแทบจะตามไม่ทันตัวอย่างเช่น...